Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

ilustrácia ku knihe - Včelár

Miloš Kopták

Miloš Kopták – ilustrácia ku knihe - Včelár
date:
measurements: 31.5 cm, 45.0 cm
work type: kresbailustráciaknižná
genre: imaginatívna kompozícia
material: papier
technique: kombinovaná technika
kolorovanie
inscription:
institution: Galéria mesta Bratislavy, GMB
inventory number: C 25528