Bratislava v 19. stor.- pohľad z juhu

Hermann Goebel

date:
measurements: výška 18.0 cm, výška 18.0 cm, šírka 26.0 cm, šírka 26.0 cm
work type: kresbavoľná
genre: veduta
material: paper
technique: white lead
pencil
inscription:
institution: Galéria mesta Bratislavy, GMB
inventory number: C 7270
tags: bratislava