Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Zápas rytierov v trunajovej ohrade

Rutinný kopista

date:
measurements: výška 5.0 cm, šírka 6.9 cm, výška 12.0 cm, šírka 14.5 cm
work type: grafika › úžitková › ilustrácia › knižná
genre: figurálna kompozícia
material: papier
technique: drevorez
inscription:
institution: Galéria umenia Ernesta Zmetáka, GNZ
inventory number: G 513
licence: Creative Commons License public domain
zo súboru: Ilustrácie ku Kronikám

search by similar colours

related artworks