Štúdia mužskej hlavy II.

Ernest Špitz

Ernest Špitz – Štúdia mužskej hlavy II.
date:
measurements: výška 10.0 cm, šírka 7.5 cm
work type: kresbaprípravná
genre: portrait
material: paper
technique: pero, tuš
inscription:
institution: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, GPB
inventory number: K 1091