Štúdia ležiaceho chlapca so založenými rukami

Ladislav Mednyánszky

Ladislav Mednyánszky – Štúdia ležiaceho chlapca so založenými rukami
date:
measurements: výška 17.0 cm, šírka 27.5 cm
work type: kresbaprípravná
genre: figurative composition
material: paper
technique: rudka, čierna
inscription:
institution: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, GPB
inventory number: K 147