Štúdia Jánošíkovej družiny

Karol Ondreička

Karol Ondreička – Štúdia Jánošíkovej družiny
date:
measurements: výška 18.6 cm, šírka 21.3 cm
work type: kresbaprípravná
genre: figurative composition
material: paper
technique: pencil
pastel
inscription:
institution: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, GPB
inventory number: K 176