Spálenisko a neúroda

Miroslav Ksandr

Miroslav Ksandr – Spálenisko a neúroda
date:
measurements: výška 33.0 cm, šírka 45.0 cm (papier)
výška 27.0 cm, šírka 38.0 cm (kresba)
work type: kresbavoľná
genre: abstraktná kompozícia
material: paper
technique: watercolor
aquarelle
inscription:
institution: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, GPB
inventory number: K 1818