Anatomická štúdia dvoch sediacich mužov

Ladislav Mednyánszky

Ladislav Mednyánszky – Anatomická štúdia dvoch sediacich mužov
date:
measurements: výška 21.0 cm, šírka 31.0 cm
work type: kresbaprípravná
genre: figurative composition
material: paper
technique: rudka
inscription:
institution: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, GPB
inventory number: K 242