Štúdia ležiaceho

Ladislav Mednyánszky

Ladislav Mednyánszky – Štúdia ležiaceho
date:
measurements: výška 16.0 cm, šírka 19.5 cm
work type: kresbaprípravná
genre: figurative composition
material: paper
technique: coal
inscription:
institution: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, GPB
inventory number: K 368