Štúdia mužských hláv

Ladislav Mednyánszky

Ladislav Mednyánszky – Štúdia mužských hláv
date:
measurements: výška 20.0 cm, šírka 30.5 cm
work type: kresbaprípravná
genre: portrait
material: paper
technique: pencil
inscription:
institution: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, GPB
inventory number: K 382