Štúdia dvoch mužských postáv

Ladislav Mednyánszky

Ladislav Mednyánszky – Štúdia dvoch mužských postáv
date:
measurements: výška 19.5 cm, šírka 30.5 cm
work type: kresbaprípravnáštúdia
genre: figurative composition
material: paper
technique: coal
inscription:
institution: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, GPB
inventory number: K 386