Muž v čiapke

Ladislav Mednyánszky

Ladislav Mednyánszky – Muž v čiapke
date:
measurements: výška 10.5 cm, šírka 9.0 cm
work type: kresbaprípravná
genre: portrait
material: paper
technique: pero, tuš
inscription:
institution: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, GPB
inventory number: K 394