Štúdia nôh ležiaceho

Ladislav Mednyánszky

Ladislav Mednyánszky – Štúdia nôh ležiaceho
date:
measurements: výška 18.5 cm, šírka 30.5 cm
work type: kresbaprípravná
material: paper
technique: pencil
inscription:
institution: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, GPB
inventory number: K 463