Štúdia dvoch ženských postáv

Ladislav Mednyánszky

Ladislav Mednyánszky – Štúdia dvoch ženských postáv
date:
measurements: výška 40.5 cm, šírka 30.5 cm
work type: kresbaprípravná
genre: figurative composition
material: paper
technique: pencil
inscription:
institution: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, GPB
inventory number: K 487