Štúdia ležiaceho muža

Ladislav Mednyánszky

Ladislav Mednyánszky – Štúdia ležiaceho muža
date:
measurements: výška 20.0 cm, šírka 25.0 cm
work type: kresbaprípravná
genre: figurálny motív
material: paper
technique: pencil
inscription:
institution: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, GPB
inventory number: K 493