Štúdia ležiaceho chlapca

Ladislav Mednyánszky

Ladislav Mednyánszky – Štúdia ležiaceho chlapca
date:
measurements: výška 12.5 cm, šírka 23.0 cm
work type: kresbaprípravná
genre: figurative composition
material: paper
technique: pero, tuš
inscription:
institution: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, GPB
inventory number: K 502