Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Štúdia pasúcej sa kravy

Miloš Alexander Bazovský

Miloš Alexander Bazovský - Štúdia pasúcej sa kravy
date:
measurements: výška 29.5 cm, šírka 42.8 cm
work type: kresbaprípravná
material: papier, sivý
technique: pero, tuš
inscription:
institution: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, GPB
inventory number: K 863