Sťahovanie I.

Edita Vološčuková

Edita Vološčuková – Sťahovanie I.
date:
measurements: výška 70.0 cm, šírka 50.0 cm
work type: graphic art
object type: easel painting
genre: animal motif
material: carton
technique: autorská technika
inscription:
institution: Galéria umelcov Spiša, GUS
curator: Kamila Paceková
inventory number: G 2073