Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Dva náčrty kvetov

Emil Makovický

date:
measurements: výška 15.0 cm, šírka 11.0 cm
work type: kresba › prípravná › štúdia
genre: vegetatívny motív
material: papier
technique: ceruza
inscription:
institution: Galéria umelcov Spiša, GUS
inventory number: K 1394