Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Chlapec zápasiaci s medveďom

Emil Makovický

date:
measurements: výška 12.0 cm, šírka 16.0 cm
work type: kresba › prípravná › ilustrácia › návrh
genre: rozprávkový motív
material: papier
technique: ceruza
inscription:
institution: Galéria umelcov Spiša, GUS
inventory number: K 1459