Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Poprsie ženy v kroji

Emil Makovický

date:
measurements: výška 30.0 cm, šírka 42.0 cm
work type: kresba › prípravná › štúdia
genre: folklórny motív
material: papier
technique: ceruza
inscription:
institution: Galéria umelcov Spiša, GUS
inventory number: K 1569

search by similar colours