Kráľ zlatej rieky

Jana Kiselová-Siteková

date:
measurements: výška 17.0 cm, šírka 29.5 cm
work type: kresba › funkčná › ilustrácia › knižná
genre: figurálny motív
material: carton
technique: aquarelle
watercolor
inscription:
institution: Galéria umelcov Spiša, GUS
inventory number: M 77