Svätec s bradou I.

Neznámy autor

Neznámy autor – Svätec s bradou I.
date:
measurements: výška 109.0 cm
work type: sculpture
material: wood
technique: carving
inscription:
institution: Oravská galéria, OGD
inventory number: P 35
z celku: z hlavného oltára Rímsko katolíckeho kostola v Terchovej