Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Trojhranný tanier s galantnou scénou

Ferdiš Kostka

Ferdiš Kostka - Trojhranný tanier s galantnou scénou
date:
measurements: priemer 35.0 cm
work type: umelecké remeslo › hrnčiarstvo › fajans
in collections:
material: hlina
technique: glazovanie
maľovanie
vypaľovanie
odlievanie
inscription:
institution: Oravská galéria, OGD
inventory number: U 54

search by similar colours