Mojžiš pred kľačiacim zástupom

Nemecký grafik z 1. polovice 16. storočia

date:
measurements: výška 19.2 cm, šírka 14.5 cm, výška 9.7 cm, šírka 5.5 cm
work type: graphic artsillustration
material: yellowish paper
technique: woodcut
inscription:
institution: Stredoslovenská galéria, SGB
inventory number: G 2737
zo súboru: ilustrácia Nového zákona