Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Enšpígl ujedá z pečienky

Nemecký grafik z polovice 16. storočia

date:
measurements: šírka 7.6 cm, výška 4.8 cm, šírka 14.0 cm, výška 19.1 cm
work type: grafikaúžitkováilustráciaknižná
material: papier, žltkastý
technique: drevorez
inscription:
institution: Stredoslovenská galéria, SGB
inventory number: G 2820
zo súboru: ilustrácia k Príhodám Tilla Enšpígla. História XI.