Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Rozhovor dvoch šľachticov

Nemecký grafik z 1. polovice 16. storočia

date:
measurements: šírka 5.7 cm, šírka 14.2 cm, výška 4.8 cm, výška 18.8 cm
work type: grafika › úžitková › ilustrácia › knižná
material: papier, žltkastý
technique: drevorez
inscription:
institution: Stredoslovenská galéria, SGB
inventory number: G 2834
zo súboru: ilustrácia ku Kronike o Fortunátovi