Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

sliepka vyučujúca kurča

Moravský grafik zo začiatku 17. storočia

date:
measurements: šírka 14.6 cm, výška 11.3 cm, výška 21.3 cm, šírka 7.3 cm
work type: grafika › úžitková › ilustrácia › knižná
material: papier, žltkastý
technique: drevorez
inscription:
institution: Stredoslovenská galéria, SGB
inventory number: G 2873
zo súboru: ilustrácia šlabikára

search by similar colours