Fortúna odovzdáva Fortunátovi čarodejné vrecúško

Nemecký grafik z 1. polovice 16. storočia

date:
measurements: výška 4.9 cm, šírka 6.9 cm, šírka 14.6 cm, výška 18.9 cm
work type: graphic artsillustration
material: yellowish paper
technique: woodcut
inscription:
institution: Stredoslovenská galéria, SGB
inventory number: G 2971
zo súboru: ilustrácia k Histórii o Fortunátovi