Ilustrácia básne Z dievčat sme všetky žuli horkú kôrku

Ernest Zmeták

Ernest Zmeták – Ilustrácia básne Z dievčat sme všetky žuli horkú kôrku
date:
measurements: šírka 15.1 cm, výška 34.9 cm, výška 20.1 cm, šírka 25.0 cm
work type: graphic artsillustration
material: white paper
technique: woodcut
inscription:
institution: Stredoslovenská galéria, SGB
inventory number: G 4212
zo súboru: V.Mihálik: Kronika. Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1956