Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Bez uvedenia názvu (projektart To pravé acidkové)

Stanislav Filko

date:
measurements: výška 21.0 cm, šírka 29.7 cm
work type: iné médiáfotografia
genre: konceptuálny motív
material: papier
technique: farba
fix, farebný
perforovanie
šitie, zošívanie kancelárskou zošívačkou
farebná tlač
privlastnená tlač
inscription:
institution: Stredoslovenská galéria, SGB
inventory number: IM 124/g
zo súboru: To pravé acidkov (7/31)