Bez uvedenia názvu (projektart To pravé acidkové)

Stanislav Filko

date:
measurements: výška 21.0 cm, šírka 29.7 cm
work type: iné médiádokumentáciainé médiáfotografiainé médiámaliarstvo
genre: konceptuálny motív
material: paper
harder paper
technique: paint
marker
perforating
color printing
inscription:
institution: Stredoslovenská galéria, SGB
inventory number: IM 124/r
zo súboru: To pravé acidkové (18/31)