Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Bez uvedenia názvu (projektart To pravé acidkové)

Stanislav Filko

date:
measurements: výška 29.7 cm, šírka 21.0 cm
work type: iné médiá › citácia › iné médiá › interpretácia › iné médiá › koncept
genre: konceptuálny motív
material: biely rysovací papier
technique: fix
perforovanie
pero
šitie, zošívanie kancelárskou zošívačkou
farebná tlač
inscription:
institution: Stredoslovenská galéria, SGB
inventory number: IM 124/y
zo súboru: To pravé acidkové (25/31)