Bez uvedenia názvu (textart so schémou – 3.-4.-5. DIMENZIE)

Stanislav Filko

date:
measurements: výška 42.0 cm, šírka 29.7 cm
work type: iné médiákoncept
iné médiáprojekt
object type: tlač
kaligrafia
genre: konceptuálny motív
material: paper
technique: paint
marker
black and white printing
inscription:
institution: Stredoslovenská galéria, SGB
inventory number: IM 137