Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

I. Happsoc (časť názvu)

Stanislav Filko

date:
measurements: výška 42.0 cm, šírka 29.7 cm
work type: grafika › reprodukčná › iné médiá › album › iné médiá › antihappening › iné médiá › dokumentácia › iné médiá › event › iné médiá › koncept › iné médiá › montáž
genre: konceptuálny motív
material: biely rysovací papier
technique: fix, červený
čiernobiela xerografia
inscription:
institution: Stredoslovenská galéria, SGB
inventory number: IM 22/f
: časť názvu