Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

I. Happsoc (časť názvu)

Stanislav Filko

date:
measurements: výška 29.7 cm, šírka 21.0 cm
work type: iné médiáalbuminé médiáantihappeninginé médiádokumentáciainé médiáeventiné médiákonceptiné médiámontáž
genre: konceptuálny motív
material: biely rysovací papier
technique: fix, červený
čiernobiela xerografia
inscription:
institution: Stredoslovenská galéria, SGB
inventory number: IM 22/q
dielo.default_relationship_type: časť názvu