Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Bez uvedenia názvu (negatív zo série Asociácie)

Stanislav Filko

date:
measurements: výška 17.3 cm, šírka 12.6 cm
work type: iné médiádokumentáciainé médiáfotografia
genre: kozmický motív
material: plastová fólia
technique: negatív, čiernobiely
inscription:
institution: Stredoslovenská galéria, SGB
inventory number: IM 46/ag