Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Bez uvedenia názvu (KOSMOS, Sedadlá – Concept - MODRE

Stanislav Filko

date:
measurements: výška 29.7 cm, šírka 21.0 cm
work type: iné médiá › projekt › kresba › architektonická › úžitkové umenie › monumentálne sochárstvo
genre: kozmický motív
technický motív
objektová štúdia
material: pauzovací papier
technique: strihanie
fix, červený
pero, fixové, čierne
pero, fixové, farebné
pero, guličkové, modré
inscription:
institution: Stredoslovenská galéria, SGB
inventory number: IM 53/ao
zo série: Lavice - Asociácie - Priestorové sochy (41/42)