Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Bez uvedenia názvu (KOSMOS, Sedadlá – Concept - MODRE

Stanislav Filko

date:
measurements: výška 21.8 cm, šírka 28.2 cm
work type: iné médiá › projekt › kresba › architektonická › úžitkové umenie › monumentálne sochárstvo
genre: kozmický motív
technický motív
objektová štúdia
material: tvrdý rysovací papier
technique: ceruza
fix, červený
fix, čierny
pero, farebné
pero, guličkové, modré
inscription:
institution: Stredoslovenská galéria, SGB
inventory number: IM 53/k
zo série: Lavice – Asociácie – Priestorové sochy (11/42)