ZOO. (Skicár č.6)

Jaroslav Vodrážka

date:
measurements: výška 16.0 cm, šírka 23.0 cm (skicár)
work type: kresbaprípravnáskica
material: náčrtníkový papier
technique: pencil
inscription:
institution: Stredoslovenská galéria, SGB
inventory number: K 2147
dielo.default_relationship_type: skicár obsahuje 29 listov, 23 prípravných kresieb, 1 vloženú kresbu