Štúdia muža v pohybe

Gejza Angyal

date:
measurements: výška 58.0 cm, šírka 47.0 cm, výška 61.3 cm, šírka 47.0 cm
work type: kresbaprípravná
genre: figurative composition
material: light green paper
technique: rudka, hnedá
krieda, biela
inscription:
institution: Stredoslovenská galéria, SGB
inventory number: K 47