Ilustrácia k Máchovi

Karel Svolinský

date:
measurements: výška 16.0 cm, šírka 19.2 cm
work type: kresbavoľná
material: paper
technique: pencil
inscription:
institution: Šarišská galéria, SGP
inventory number: K 277
zo súboru: ilustráia k poézii K.H.Máchu