Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Rekonštrukcia a dostavba Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Pohľad na výstavné priestory (premostenie) zvonka.

Vladimír Dedeček

Vladimír Dedeček - Rekonštrukcia a dostavba Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Pohľad na výstavné priestory (premostenie) zvonka.
date:
measurements: výška 18.2 cm, šírka 24.0 cm
work type: architektúra
material: papier, fotografický
technique: pozitív, čiernobiely
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: A 1631/56
order reproduction