Súťažný návrh na vypracovanie urbanisticko-architektonickej štúdie na Národnú banku Slovenska. Situácia. M 1:2000.

Ivan Matušík

date:
measurements: výška 45.9 cm, šírka 85.6 cm
work type: architecture
object type: architektonický návrh
material: pauzovací papier
technique: pencil
black ink
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
curator: Denis Haberland
inventory number: A 1762
order reproduction