Súťaž na pomník Ľudovíta Štúra v Bratislave. Detail modelu sochy (hlava).

Ladislav Beisetzer, Neznámy autor, Ladislav Snopek – producer

Ladislav Beisetzer, Ladislav Snopek, Neznámy autor - Súťaž na pomník Ľudovíta Štúra v Bratislave. Detail modelu sochy (hlava).
date:
measurements: výška 23.8 cm, šírka 18.1 cm (fotografia)
work type: architecture
material: photographic paper
technique: black and white positive
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: A 364/4
order reproduction