Súťaž na pomník SNP v Bratislave. Štúdia umiestnenia pomníka.

Ladislav Beisetzer, Ladislav Snopek – producer, Neznámy autor

Ladislav Beisetzer, Ladislav Snopek, Neznámy autor – Súťaž na pomník SNP v Bratislave. Štúdia umiestnenia pomníka.
date:
measurements: výška 18.0 cm, šírka 24.1 cm (fotografia)
work type: architecture
material: photographic paper
technique: black and white positive
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: A 367/1
order reproduction