Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Súťaž na Gottwaldov pomník v Bratislave. Model figúry K. Gottwalda.

Ladislav Beisetzer, Ladislav Snopek – producer

Ladislav Beisetzer, Ladislav Snopek – Súťaž na Gottwaldov pomník v Bratislave. Model figúry K. Gottwalda.
date:
measurements: výška 24.1 cm, šírka 18.2 cm (fotografia)
work type: architektúra
material: papier, fotografický
technique: pozitív, čiernobiely
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: A 370/3
zo súboru: Súťaž na Gottwaldov pomník v Bratislave
order reproduction