Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Niekde v egejskom mori

Gabriel Štrba

date:
measurements: šírka 34.9 cm, výška 59.5 cm, šírka 38.2 cm, výška 49.5 cm
work type: grafika › úžitková › ilustrácia › knižná
material: biely ručný kartón
technique: lept, farebný
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: G 11685
order reproduction