Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Kniha reprodukovaných grafík zbierky Leopolda Wilhelma

David Teniers, kolektív grafikov

date:
measurements: výška 44.0 cm, šírka 27.5 cm
work type: grafika › voľná
genre: figurálna kompozícia
in collections:
material: papier, ručný
technique: lept
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: G 11965
licence: Creative Commons License public domain
zo súboru: grafický list z Knihy reprodukovaných grafík... Antverpy MDCLXXIII./1673/

search by similar colours

related artworks