Pohľad na Ostrihom a Štúrovo s obliehaním v roku 1594

Neznámy grafik

date:
measurements: výška 23.5 cm, šírka 29.9 cm (papier)
výška 22.9 cm, šírka 28.9 cm (doska)
výška 22.6 cm, šírka 28.4 cm (obraz)
work type: grafikaknižná
material: handmade paper
technique: etching
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: G 13737
licence: Creative Commons License public domain
order reproduction download